حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه علم و فرهنگ
انجمن جامعه شناسی ایران
انجمن علوم مدیریت ایران
انجمن مدیریت دولتی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت قرآن و عترت
دانشگاه امام صادق -علیه السلام-
سازمان بهزیستی
انجمن سماوات الغدیر
شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه
بنیاد دانشگاه تهران
موسسه تدبیر نیروی ایرانیان
خیر نیوز
وزارت ورزش و جوانان
راسخون