•     چکیده مقاله مشتمل بر مسأله، روش و نتایج و در حد 500 تا 1200 کلمه در قسمت ارسال چکیده بارگذاری گردد.

          برای دانلود راهنمای نگارش مقالات اینجا را کلیک کنید.

  •     همچنین «ایده های نو و تجربه های موفق» در عرصه امور خیر با تمرکز بر محورهای مطرح شده با شرح و بیان صاحب ایده در حد 1000 تا 2000 کلمه پذیرفته می‌شود. لطفا برای ارسال «ایده های نو و تجربه های موفق» از فرمت نگارش مقالات در لینک بالا استفاده نمایید.


                          نکات مهم:
                       - لطفا پژوهشگران محترم پیش از ارسال مقالات خود، ابتدا راهنمای نگارش مقالات را دانلود و مطالعه نمایند. مقالات حتما مطابق دستورالعمل، آماده و ارسال شوند.

                      - لطفا مقالات در (2007 یا 2013) Microsoft Word آماده و ارسال گردند. از ارسال نسخه PDF مقاله خودداری نمایید. 

                      - در هنگام ثبت نام، اطلاعات را بسیار دقیق و صحیح تکمیل نمایید.

                      - جهت ارسال بیش از یک مقاله نیاز به ثبت نام مجدد نیست. در همان پنل کاربری خود می توانید سایر مقالات خود را ارسال نمایید.