• بنر تمدید
 • همایش ملی خیرماندگار
 • دکتر داوری اردکانی، همایش ملی خیرماندگار

 

 

 

اولین همایش ملی خیرماندگار
فایل‌های مقالات ارائه شده به صورت شفاهی در روز همایش

بارگذاری شده است، برای دسترسی به سربرگ

مستندات همایش بروید یا اینجا کلیک کنید.
فایل‌های مقالات ارائه شده به صورت پوستری در روز همایش

بارگذاری شده است، برای دسترسی به سربرگ

مستندات همایش بروید یا اینجا کلیک کنید.فایل کتاب چکیده مقالات بارگذاری شده است،

برای دسترسی به سربرگ مستندات همایش بروید

یا اینجا کلیک کنید.


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان

 

گالری تصاویر

 • کمیته مدیریت 1
 • کمیته مدیریت 2
 • کمیته مدیریت 3
 • کمیته علمی
 • کمیته علمی 2
 • کمیته فرهنگ 1
 • کمیته مدیریت 4
 • کمیته علمی 3
 • کمیته مدیریت 5
 • کمیته فرهنگ 2
 • کمیته علمی 4