آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1395-10-17
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1395-10-17
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1395-10-18
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1395-11-07
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1395-11-15
تاریخ شروع همایش
1395-12-01
تاریخ پایان همایش
1395-12-02

 

 

اولین همایش ملی خیرماندگار
فایل‌های مقالات ارائه شده به صورت شفاهی در روز همایش

بارگذاری شده است، برای دسترسی به سربرگ

مستندات همایش بروید یا اینجا کلیک کنید.
فایل‌های مقالات ارائه شده به صورت پوستری در روز همایش

بارگذاری شده است، برای دسترسی به سربرگ

مستندات همایش بروید یا اینجا کلیک کنید.فایل کتاب چکیده مقالات بارگذاری شده است،

برای دسترسی به سربرگ مستندات همایش بروید

یا اینجا کلیک کنید.

برگزار کنندگانتهران، تهران

حمایت کنندگان

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن علوم مدیریت ایران

انجمن علوم مدیریت ایران

انجمن مدیریت دولتی ایران

انجمن مدیریت دولتی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت قرآن و عترت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت قرآن و عترت

دانشگاه امام صادق -علیه السلام-

دانشگاه امام صادق -علیه السلام-

سازمان بهزیستی

سازمان بهزیستی

انجمن سماوات الغدیر

انجمن سماوات الغدیر

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

بنیاد دانشگاه تهران

بنیاد دانشگاه تهران

موسسه تدبیر نیروی ایرانیان

موسسه تدبیر نیروی ایرانیان

خیر نیوز

خیر نیوز

وزارت ورزش و جوانان

وزارت ورزش و جوانان

راسخون

راسخون