برگزاری جلسه کمیته مدیریت اولین همایش ملی خیرماندگار
23 آذر 1395
برگزاری جلسه کمیته مدیریت اولین همایش ملی خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی اولین همایش ملی خیرماندگار، جلسه کمیته مدیریت اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته در تاریخ 20 آذرماه در سالن جلسات بنیاد آلاء برگزار شد.

در این جلسه اعضاء در خصوص اقدامات صورت گرفته در این کمیته به ارائه گزارش، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

همچنین در این جلسه تصمیماتی در خصوص برگزاری پنل‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی کمیته مدیریت اتخاذ شد.