برگزاری جلسه داوری کمیته فقه و حقوق و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار
12 بهمن 1395
برگزاری جلسه داوری کمیته فقه و حقوق و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی نخستین همایش ملی خیرماندگار، جلسه داوری مقالات پذیرفته شده محور فقه و حقوق اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته فقه و حقوق برگزار و اعضا این کمیته به بررسی مقالات دریافت شده در این موضوع پرداختند.
نخستین همایش ملی خیرماندگار در 7 محور 1. مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر، 2. آموزش و امور خیر، 3. اقتصاد و امور خیر، 4. مدیریت و امور خیر، 5. جامعه و امور خیر، 6. فرهنگ و امور خیر و 7. حقوق و فقه و امر خیر برگزار می‌شود.
بر این اساس کمیته حقوق و فقه و امور خیر در موضوعات 1. فقه امور خیر، تعاون و نیکوکاری، 2. حقوق امور خیر، تعاون و نیکوکاری، 3. آسیب‏شناسی حقوق و فقه امور خیریه و وقف امور خیر، تعاون و نیکوکاری، 4. مشکلات قانونی خیریه و اوقاف و موسسات مردم نهاد در ایران، 5. احکام شرعی امور خیریه، وقف و نیکوکاری، 6. قوانین و مقررات حامی فعالیت‏های خیر و وقف، 7. نهادهای قانونی حوزه امور خیر و نیکوکاری در ایران، 8. زمینه‎ها و موضوعات نیازمند قانون‎گذاری در حوزه امر خیر و نیکوکاری، 9. جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران و 10. قلمروهای نوین مباحث فقه و حقوق امور خیریه و نیکوکاری (موضوع‌های برزمین مانده) پذیرای مقالات ارسالی بود.
نخستین همایش ملی خیرماندگار طی دو روز، یکم اسفندماه (برگزاری کارگاه‌های آموزشی) و دوم اسفند ماه (برگزاری همایش و پنل‌های علمی) در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، واقع در تهران، تقاطع بلوار کشاورز و خیابان قدس، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.