برگزاری جلسه داوری کمیته مدیریت و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار
12 بهمن 1395
برگزاری جلسه داوری کمیته مدیریت و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی نخستین همایش ملی خیرماندگار، جلسه داوری مقالات پذیرفته شده محور مدیریت و امور خیر اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته مدیریت و امور خیر برگزار و اعضا این کمیته به بررسی مقالات دریافت شده در این موضوع پرداختند.

نخستین همایش ملی خیرماندگار در 7 محور 1. مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر، 2.  آموزش و امور خیر، 3.  اقتصاد و امور خیر، 4.  مدیریت و امور خیر، 5.  جامعه و امور خیر، 6.  فرهنگ و امور خیر و 7. حقوق و فقه و امر خیر برگزار می‌شود.

بر این اساس کمیته مدیریت و امور خیر در موضوعات 1.بررسی وضیعت سیاستگذاری و خط مشی‌گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری 2. آسیب‎شناسی نظام تقسیم کار ملی و نحوه یکپارچه‎سازی و هماهنگی امور خیر 3. الگوهای جذب مشارکت و مدیریت نیروهای داوطلب 4. الگوهای مناسب برای شبکه‎سازی و مشارکت همگانی در امور خیر و نیکوکاری 5. بررسی شیوه‌های پایش و نظارت کارآمد بر نهادها و فعالیت‌های خیریه 6. آینده‎نگری امور خیریه و وقف در ایران 7. مطالعه تطبیقی الگوهای موفق خیریه و اوقاف در ایران 8. وضعیت نهادسازی و ارائه الگوهای بهینه امور خیر 9. بررسی شیوه‌های بین‎المللی‎سازی نهادهای خیریه و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور 10. قلمروهای نوین مباحث مدیریت خیریه‌ها (موضوع‌های برزمین مانده) پذیرای مقالات ارسالی بود.

نخستین همایش ملی خیرماندگار طی دو روز، یکم اسفندماه (برگزاری کارگاه‌های آموزشی) و دوم اسفند ماه  (برگزاری همایش و پنل‌های علمی) در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، واقع در تهران، تقاطع بلوار کشاورز و خیابان قدس، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.