برگزاری جلسه داوری کمیته فرهنگ و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار
12 بهمن 1395
برگزاری جلسه داوری کمیته فرهنگ و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی نخستین همایش ملی خیرماندگار، جلسه داوری مقالات پذیرفته شده محور فرهنگ و امور خیر اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته فرهنگ و امور خیر برگزار و اعضا این کمیته به بررسی مقالات دریافت شده در این موضوع پرداختند.
نخستین همایش ملی خیرماندگار در 7 محور 1. مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر، 2.  آموزش و امور خیر، 3.  اقتصاد و امور خیر، 4.  مدیریت و امور خیر، 5.  جامعه و امور خیر، 6.  فرهنگ و امور خیر و 7. حقوق و فقه و امر خیر برگزار می‌شود.
بر این اساس کمیته فرهنگ و امور خیر در موضوعات 1. نقش امور خیر در ارتقاء فرهنگ جامعه 2. نقش فرهنگ در توسعه امور خیر 3. فرهنگ امر خیر در گذشته، حال و آینده 4. مسئولیت دولت‌ها در گسترش فرهنگ امر خیر 5.  سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در گسترش فرهنگ امر خیر 6. نقش نهادهای مردمی در گسترش فرهنگ امر خیر 7. نظام ایده‌پردازی برای گسترش فرهنگ امر خیر 8.  نقش فطرت، دین و قوانین در گسترش فرهنگ امر خیر 9.  اقتضائات محیطی و آینده‎نگاری در توسعه فرهنگ امر خیر و نیکوکاری 10. بازنمایی امور خیر و نیکوکاری در ادبیات فارسی، هنر و رسانه پذیرای مقالات ارسالی بود.
نخستین همایش ملی خیرماندگار طی دو روز، یکم اسفندماه (برگزاری کارگاه‌های آموزشی) و دوم اسفند ماه  (برگزاری همایش و پنل‌های علمی) در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، واقع در تهران، تقاطع بلوار کشاورز و خیابان قدس، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.