برگزاری جلسه داوری کمیته جامعه و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار
18 بهمن 1395
برگزاری جلسه داوری کمیته جامعه و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی نخستین همایش ملی خیرماندگار، جلسه داوری مقالات پذیرفته شده محور جامعه و امور خیر اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته جامعه و امور خیر برگزار و اعضا این کمیته به بررسی مقالات دریافت شده در این موضوع پرداختند.
نخستین همایش ملی خیرماندگار در 7 محور 1. مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر، 2.  آموزش و امور خیر، 3.  اقتصاد و امور خیر، 4.  مدیریت و امور خیر، 5.  جامعه و امور خیر، 6.  فرهنگ و امور خیر و 7. حقوق و فقه و امر خیر برگزار می‌شود.
بر این اساس کمیته جامعه و امور خیر در موضوعات 1. وضعیت امور خیر و نیکوکاری در جامعه ایرانیان 2. آسیب‎شناسی امور خیر و نیکوکاری در ایران 3. آثار اجتماعی امور خیر و نیکوکاری در ایران 4. امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی 5. اعتماد اجتماعی به خیریه و نیکوکاری 6.  امور خیریه و فعالیت‌های داوطلبانگی و نیکوکاری در ایران 7. گروه‌های قومی، مذهبی و جمعیتی و فعالیت‎های خیریه و نیکوکاری در ایران 8. زنان و فعالیت‎های خیریه و نیکوکاری در ایران 9. سالمندان و جوانان و امور خیر و نیکوکاری در ایران 10. امور خیریه در فضای مجازی 11. نقش امور خیر و داوطلبانگی بر فرایندهای اجتماعی 12.  نهادهای اجتماعی و فعالیت‎های خیریه در ایران 13. نظریه اجتماعی امور خیریه 14. تحولات اجتماعی نیکوکاری در ایرانپذیرای مقالات ارسالی بود.
نخستین همایش ملی خیرماندگار طی دو روز، یکم اسفندماه (برگزاری کارگاه‌های آموزشی) و دوم اسفند ماه  (برگزاری همایش و پنل‌های علمی) در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، واقع در تهران، تقاطع بلوار کشاورز و خیابان قدس، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.