برگزاری جلسه داوری آموزش و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار
18 بهمن 1395
برگزاری جلسه داوری آموزش و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی نخستین همایش ملی خیرماندگار، جلسه داوری مقالات پذیرفته شده محور آموزش و امور خیر اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته آموزش و امور خیر برگزار و اعضا این کمیته به بررسی مقالات دریافت شده در این موضوع پرداختند.
نخستین همایش ملی خیرماندگار در 7 محور 1. مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر، 2.  آموزش و امور خیر، 3.  اقتصاد و امور خیر، 4.  مدیریت و امور خیر، 5.  جامعه و امور خیر، 6.  فرهنگ و امور خیر و 7. حقوق و فقه و امر خیر برگزار می‌شود.
بر این اساس کمیته آموزش و امور خیر در موضوعات 1. وضعیت آموزش در حوزه امور خیر و نیکوکاری 2. آسیب‎شناسی الگوهای آموزش در امور خیر و نیکوکاری 3. امور خیر در برنامه‎های درسی آموزش و پرورش رسمی ایران 4. آثار فعالیت‎های آموزشی بر جهت‎گیری‎ها و اقدامات حوزه امور خیر و نیکوکاری 5. کارایی الگوهای بهره‎گیری نهادهای آموزشی ایران از خیریه و موقوفات 6. آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران حوزه امور خیر 7. قلمروهای نوین حوزه امر خیر و آموزش (موضوع‌های برزمین مانده) 8. خیریه‎های دانش‎بنیان و دانش مددرسان خیریه و نیکوکاری 9. جایگاه امور خیر در آموزش‌های غیر رسمی (خانواده و نهادهای اجتماعی) 10. جایگاه امور خیر در آموزش‌های رسمی (مدرسه‌ای و دانشگاهی) پذیرای مقالات ارسالی بود.
نخستین همایش ملی خیرماندگار طی دو روز، یکم اسفندماه (برگزاری کارگاه‌های آموزشی) و دوم اسفند ماه  (برگزاری همایش و پنل‌های علمی) در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، واقع در تهران، تقاطع بلوار کشاورز و خیابان قدس، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.