فایل‌های ارائه‌های مقالات در روز همایش


 


 گروه اقتصاد

عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی جمعی به کمک رسانه‌های اجتماعی در مؤسسات خیریه

 ارائه دهنده: فاطمه مبشر راد


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.

  


 گروه اقتصاد

عنوان: تحلیل و اولویت بندی الگوهای سرمایه‌گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری

 ارائه دهنده: مرتضی درخشان


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.

 

 


  گروه اقتصاد

عنوان: برآورد تمایل افراد جامعه جهت حمایت از تولید علم و فنآوری در قالب وقف و خیریه(مطالعه موردی:شهر رشت)

 ارائه دهنده:


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.

 


  گروه اقتصاد

عنوان: تحلیل کارکرد‌های بخش سوم (امور خیر و نیکوکاری) در توسعه اقتصادی و اشتغال

 ارائه دهنده: مرتضی درخشان


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.

  


  گروه اقتصاد

عنوان: تأمین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت های خیرین

 ارائه دهنده: 


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.گروه اقتصاد

عنوان: شاخص‌های ارزیابی عملکرد بخش وقف و خیریه با استفاده از کارت امتیاز متوازن

 ارائه دهنده: 


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.

 


 گروه آموزش

عنوان: ارائه الگوی کارآمد تربیتی امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورش

  ارائه دهنده: لیلا عیاری


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.گروه آموزش

عنوان: بررسی نقش خیریه در توسعه دانشگاه‌‌های برتر، ارائه چهارچوب عمل برای ایران

 ارائه دهنده: سیدحسین سیدی


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.

 


گروه آموزش

عنوان: تحلیل محتوای کتابهای فارسی ابتدایی پایه اول تا سوم براساس اهداف آموزشی در حوزه خیر و نیکوکاری

ارائه دهنده: خانم بازگیر


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید. گروه آموزش

عنوان: بررسی تاثیر آموزش ابتدایی و متوسطه بر مخارج خیر و نیکوکارانه در چارچوب یک الگوی پویای سیستمی در استان‌های ایران

ارائه دهنده: مهدی قائمی اصل

 

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید. گروه آموزش

عنوان: بررسی مفهوم امور خیر در کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 96-1395

ارائه دهنده: مریم نادری

 

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.

 


 گروه آموزش

 عنوان: خیر مدرسه‌ساز، از مدرسه‌سازی تا تصمیم‌سازی مشارکتی در تغییرات آموزشی 

 ارائه دهنده: سیدمحمدحسین حسینی

  

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.

 


 گروه آموزش

  عنوان: تاثیرات متقابل ژنتیک و محیط بر بروز صفات و ویژگی های اخلاقی مرتبط با امور خیر از منظر علم و دین

  ارائه دهنده: یدالله دالوند

 

 برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.گروه جامعه

عنوان: تحلیل تفسیری معنای ذهنی خیّرین اصفهانی از عدم کمک به مراکز سلامت زنان

ارائه دهنده: مریم فروغی


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید. گروه جامعه

عنوان: کنشگری در امور خیریه به مثابۀ سرمایۀ اجتماعی

ارائه دهنده: حمیدرضا هندی


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.  گروه جامعه

 عنوان: تحولات نهادی و اجتماعی و چالش های فراروی خیریه ها مطالعه موردی: بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

 ارائه دهنده: الهام ملک زاده

  

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید. گروه فرهنگ

 عنوان: آسیب‌شناسی خیریه‌ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی

  ارائه دهنده: محمدرضا آرام

  

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.

 


  گروه فرهنگ

  عنوان: از خیر قدسی تا خیر عرفی؛ بررسی پیامدهای مرزبندی بین امور خیر در جامعه ایرانی

   ارائه دهنده: محمدرضا پویافر

    

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید. گروه فرهنگ

عنوان: بررسی تاثیر عواطف برعمل خیر

 ارائه دهنده: زینب السادات میرشمسی

 

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.گروه فرهنگ

 عنوان: اخلاق زیستی و ضرورت  بازگشت به امرخیر دراندیشه و عمل

 ارائه دهنده: شیرین گرمارودی


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.

 


 گروه فرهنگ

  عنوانمسئولیت دولت ها در گسترش فرهنگ امر خیر و سیاست گذاری های ضروری

  ارائه دهنده: حسن بنیانیان


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید. گروه فقه و حقوق

  عنوان: معنا و مفهوم "عین" در وقف

  ارائه دهنده: سیداحمد سجادی


برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید. گروه فقه و حقوق

 عنوان: ابعاد حقوقی جایگاه بازار سرمایه در ترویج فرهنگ خیرخواهی

 ارائه دهنده: محمد سلطانی

 

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.گروه فقه و حقوق

عنوان: وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیر

ارائه دهنده: حسین محمودی

 

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید. گروه فقه و حقوق

 عنوان: بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

 ارائه دهنده: حسن حسین زاده

   

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید. گروه فقه و حقوق

عنوان: نقش وقف وامورخیریه و داوطلبگی برفرایندهای اجتماعی

ارائه دهنده: فائزه عظیم زاده اردبیلی

  

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.گروه مدیریت

عنوان: بررسی چگونگی نظارت کارآمد بر نهادها و فعالیت های خیریه، پیشنهاداتی مبتنی بر شفافیت

ارائه دهنده: یحیی مرتب

  

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.گروه مدیریت

عنوان: بازاریابی علی؛ توسعه رفتار خیرخواهانه در زندگی مشتریان

ارائه دهنده: مصطفی شغایی فلاح

    

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.


  گروه مدیریت

 عنوان: مفهوم سازی شبکه ملی موسسات خیریه

 ارائه دهنده: مهدی مرتضوی

  

برای دریافت فایل ارائه اینجا کلیک کنید.